Dofinansowanie do silosów zbożowych

Od 4 czerwca do 5 lipca 2023 roku rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu silosu zbożowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz usługa instalacji. Program Ministerstwa Rolnictwa ma zachęcić i umożliwić budowanie jak największej ilości silosów zbożowych.

Zostały także uproszczone procedury i dokumentacja dotyczące zainstalowania silosu w gospodarstwie. Silosy zbożowe naziemne o pojemności do 250 metrów sześciennych i wysokości nieprzekraczającej 15 metrów można postawić bez pozwolenia na budowę – wystarczy zgłoszenie.

Wysokość dofinansowania do silosów wynosi od 50 000 do 60 000 zł – szczegóły znajdziesz w treści artykułu.

Zapytaj naszego doradcy o ofertę instalacji silosu wraz z wyposażeniem kwalifikowanym do dofinansowania.
Zadzwoń: 81 865 45 12 lub 694 803 638 (pracujemy pn – pt: 7:00 – 15:00)

Agro-instal dostarcza kompleksowe rozwiązania do magazynowania i przechowywania zbóż, ziaren i nasion. U nas zamówisz nowy silos objęty dopłatą wraz z niezbędnym wyposażeniem dobranym do wymagań twojej inwestycji.

W naszej ofercie posiadamy silosy firmy BIN (której jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem i instalujemy oraz serwisujemy je od 20 lat) chwalone przez rolników oraz niezawodny podajnik ślimakowy (żmijka do zboża) zaprojektowany i wykonany od podstaw przez naszą firmę, na który dajemy jako jedyni aż 3 lata gwarancji!

Nowość w naszej ofercie – pionowy podajnik ślimakowypionowa żmijka do zboża, która zaoszczędzi miejsce i usprawni załadunek silosa.

Kto może skorzystać z dopłaty do silosów?

Projekt Ministerstwa Rolnictwa skierowany jest do rolników będących osobami fizycznymi spełniającymi 4 warunki:

 1. jest osoba pełnoletnią
 2. przyznano mu płatności bezpośrednie na 2022 rok
 3. posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – dotyczy działki, na której ma być zrealizowana inwestycja objęta dopłatą do silosów
 4. ma nadany numer identyfikacyjny

Dofinansowanie do silosa przewidziane jest dla wszystkich rolników spełniających powyższe warunki ale z różną wysokością dopłaty. Ministerstwo Rolnictwa udziela wsparcia w formie refundacji:

 1. dla młodego rolnika* w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 60 000 zł wsparcia)
 2. dla pozostałych rolników w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 50 000 zł wsparcia)

* Za młodego rolnika uznaje się osobę, która spełnia warunki przyznania wsparcia określone w § 3 ust. 1, i która urodziła się po dniu 31 grudnia 1982 r.

Wsparcie udzielone będzie w postaci płatności końcowej – czyli zostanie wypłacona po zrealizowaniu całości inwestycji przez rolnika.

Ważne! Dopłata dotyczy tylko inwestycji obejmujących co najmniej zakup nowego silosu oraz inwestycja nie została rozpoczęta przed złożeniem wniosku od wsparcie. Inwestycja musi zostać zrealizowana maksymalnie w 12 miesięcy (1 rok) od podpisania umowy o wsparcie oraz musi zostać zakończona najpóźniej do 31 października 2024 roku.

Co obejmuje dopłata do silosów?

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało listę urządzeń oraz usług, które kwalifikują się do objęcia ich dopłatą. Warto zauważyć, że dopłata dotyczy urządzeń zakupionych jako nowe.

Dopłatą objęty jest zakup nowego silosu, zakup nowego wyposażenia i urządzeń stanowiących elementy silosu, a także montaż i transport silosu. Uwaga! montaż i transport silosu objęty jest wsparciem w wysokości do 10% kosztu zakupu silosu wraz z jego wyposażeniem.

Ministerstwo Rolnictwa jako wyposażenie i urządzenia stanowiące elementy silosu wymieniło:

 1. wentylatory lub odpylające wentylatory ssące z adapterem,
 2. czujniki, sondy i czytniki pomiaru poziomu zasypu silosu, temperatury lub wilgotności,
 3. przenośniki kubełkowe i wieże do tych przenośników z drabiną, pomostami i kotwami, przenośniki ślimakowe tzw. żmijki do zboża (z koszem zasypowym albo bez kosza), przenośniki zgarniakowe (redlery), przenośniki pneumatyczne (dmuchawy),
 4. podpory przenośników, o których mowa w pkt. 3,
 5. podajniki łopatkowe lub łańcuchowe,
 6. rękawy rozładowcze,
 7. kosze przyjęciowe,
 8. nagrzewnice elektryczne,
 9. kanały napowietrzające,
 10. rury załadunkowe lub spedycyjne i ich podpory,
 11. drabiny (wejściowe, wewnętrzne, dachowe),
 12. zasuwy wysypowe,
 13. workowniki,
 14. oprogramowanie,
 15. inne urządzenia lub wyposażenie, o ile wnioskodawca wykaże, że ich zakup i montaż są niezbędne do funkcjonowania silosu i są jego integralną częścią.

Do kosztów kwalifikowanych nie są zaliczane:

 1. podatek VAT od towarów i usług,
 2. wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy ubiegającego się o wsparcie zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony, umowę zlecenie lub umowę o dzieło,
 3. kosztów posadowienia silosa lub przygotowania miejsca do jego montażu,
 4. zakupu gruntów lub innych nieruchomości
Dopłaty Dofinansowanie do silosu zbożowego - kompleksowe rozwiązania do magazynowania zbóż
Dofinansowanie do silosów – kompleksowe rozwiązania od Agro-instal

Wniosek o dopłatę do silosu

Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pomocą formularza wniosku udostępnionego przez Agencję na Platformie Usług Elektronicznych – otwórz
Termin składania wniosków to 4 czerwca – 5 lipca 2023 roku.

Informacje o dopłatach do silosów znajdziesz także:

© Agro-Instal. Wszelkie prawa zastrzeżone.