Dział sprzedażyKontaktAutoryzowany dealer


BIN

silos

Silosy zbożowe

Płaskodenne silosy BIN przeznaczone są do magazynowania ziarna zbóż, kukurydzy i nasion roślin oleistych. Konstrukcja silosu umożliwia konserwację, schładzanie oraz dosuszanie ziarna metod± aktywnej wentylacji. Zainstalowane dodatkowo urządzenia transportowe całkowicie mechanizuj± załadunek i rozładunek ziarna.


Silos jest zbiornikiem walcowym z dnem płaskim perforowanym, płaszcz wykonany z blachy płaskiej ocynkowanej, dach samonośny z włazem. Dwurzędowe połączenia śrubowe płaszcza uszczelnione są uszczelkami samoprzylepnymi z pianki poliuretanowej. We wszystkich silosach za wyj±tkiem NBIN10, NBIN20 i NBIN20W zastosowano pierścienie wzmacniające konstrukcję płaszcza. Podłoga perforowana montowana jest z elementów korytowych opartych na betonowych wspornikach rozmieszczonych na płycie fundamentowej. Wyjątek stanowią silosy typu BIN2200, gdzie podłoga oparta jest na specjalnym ruszcie stalowym.


Całość konstrukcji wiązana jest z płytą fundamentową podczas montażu za pomoc± kotew i stalowych kołków


PrzeznaczenieMagazynowane ziarno i nasiona muszą być pozbawione zanieczyszczeń, o wilgotnści nie przekraczającej: 14.5% dla ziarna zbóż i kukurydzy oraz 7.5% dla rzepaku. Materiał o takich optymalnych parametrach można przechowywać w wysokich warstwach przez długi czas bez obniżenia jego jakości.


Lokalizacja silosu


Na montaż silosów BIN wymagane jest pozwolenie na budowę. Dopełnienie wszystkich kwestii formalno-prawnych należy do inwestora - łącznie z projektem budowlanym.


Silosy montuje się na wolnym powietrzu. Dopuszcza się montaż silosów wewnątrz budynków pod warunkiem zapewnienia dostatecznej ilości wolnej przestrzeni.


Ze względu na technologie montażu oraz póżniejsze czynności eksploatacyjne i serwisowe silosu, wymagane jest aby wszystkie obiekty i maszyny były oddalone od płaszcza silosu minimum 1,0m.


Zakazuje się lokalizowania silosów w pobliżu lub bezpośrednio pod liniami energetycznymi. Silosy można stawiać w odległości nie mniejszej niż 15m od miejsc składowania nawozów organicznych - obornika, gnojówki, gnojowicy itp.


Dane techniczne


Nr Model silosu Pojemność użytkowa [m3] Ładowność pszenicy [t] ¦rednica [m] Wysokość całkowita [m] Wysokość ścian [m] Ilość kotew [szt.] Masa [kg]
Elementy silosu Bloczki betonowe
1 NBIN 10 13 10 2,29 4,98 3,85 4 465 265
2 NBIN 20 27 20 3.18 5.68 3.85 4 840 700
3 NBIN 20R 27 20 3.18 5.68 3.85 4 875 700
4 NBIN20W 36 28 3.18 6.63 4.80 4 955 700
5 NBIN 20WR 36 28 3.18 6.63 4.80 4 990 700
6 NBIN 60 77 60 4.46 6.92 4.80 4 1445 1340
7 NBIN 60R 77 60 4.46 6.92 4.80 4 1490 1340
8 NBIN 60W 90 70 4.46 7.87 5.75 4 1650 1340
9 NBIN 60WR 90 70 4.46 7.87 5.75 4 1695 1340
10 NBIN 100 134 100 5.35 8.17 5.75 8 2200 1790
11 NBIN 100U 134 100 5.35 8.17 5.75 8 2270 1790
12 NBIN 100R 134 100 5.35 8.17 5.75 8 2265 1790
13 NBIN 100 RU 134 100 5.35 8.17 5.75 8 2340 1790
14 NBIN 100WU 177 130 5.35 10.07 7.65 8 2765 1790
15 NBIN 100WRU 177 130 5.35 10.07 7.65 8 2830 1790
16 NBIN 200U 280 200 6.68 10.65 7.65 8 4175 3575
17 NBIN 200WU 347 250 6.68 12.55 9.55 12 4785 3575
18 NBIN 500 694 500 8.59 14.85 11.45 20 8955 7145
19 NBIN1000 1264 950 11.46 15.69 11.45 24 13765 14285
20 NBIN1500N 1557 1150 14.32 12.55 8,6 32 17635 16075
21 NBIN1500P 1711 1270 14.32 14,62 9,55 32 18644 16075
22 NBIN 1500 2019 1500 14,32 16,52 11,45 32 20960 21430
23 NBIN 1501 2019 1500 14,32 16,52 11,45 32 20960 21430
24 NBIN 2200P 2435 1900 17,19 15,91 9,55 36 34200 -
25 NBIN 2200 2820 2200 17,19 17,81 11,45 36 36000 -

Załadunek i rozładunek


załadunek i rozładunek

Płyta fundamentowa


Płytę fundamentową wykonuje inwestor we własnym zakresie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej uwzględniaj±c specyfikę terenu pod nadzorem uprawnionego specjalisty budowlanego.


Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania płyty fundamentowej oraz warunków montażu zawarte s± w Informacji Techniczno-Handlowej do pobrania z naszej strony.


Schematy silosów


NBIN-10 NBIN-20 NBIN-20-W
NBIN-60 NBIN-60-W NBIN-100
NBIN-100-W NBIN-200 NBIN-200-W
NBIN-500 NBIN-1000 NBIN-1500-N
NBIN-1500-P NBIN-1500 NBIN-2200P
NBIN-2200