Dział sprzedażyKontaktAutoryzowany dealer


BIN

silos

PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE PS160 i PS220


Przenośniki ślimakowe PS160 i PS220 przeznaczone są do transportu ziarna zbóż, kukurydzy i nasion roślin oleistych. Ponadto mogą odbierać materiał transportowany spod lejów zasypowych, zasobników rozładowczych, zbiorników lub przenośników i przemieszczać go do innych zbiorników czy przenośników. W szczególności nadają się do transportu ziarna z/do silosów oraz przemieszczania go między silosami, a także do transportu ziarna od kosza przyjęciowego do przenośnika kubełkowego itp.

Przenośniki ślimakowe PS160 i PS220 posiadają budowę zespołową (modułową), co bardzo ułatwia konfigurację przenośnika w urządzenie dostosowane do potrzeb użytkownika. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie przenośnika o długości od 1m do 12m co 0,5m i maksymalna wydajnością od 21 - 28 ton/godz. (dla PS160) oraz od 45 - 70 ton/godz. (dla PS220)PRZENOŚNIKI WEWNĘTRZNE PSW


Przenośnik ślimakowy wewnętrzny PSW jest urzędzeniem umożliwiającym rozładunek ziarna, które nie przedostają się do przenośnika podpodłogowego w sposób grawitacyjny. Zwykle jest to 15-20% ładowności silosu.

Przenośnik PSW transportuje ziarno wzdłuż promienia silosu do centralnie umieszczonego wlotu (wlotu do przenośnika podpodłogowego) z jednoczesnym przemieszczaniem się wokół osi silosu w kierunku ruchu wskazówek zegara (patrząc z góry na podłogę). W ten sposób następuje rozładunek pozostałego w silosie ziarna, aż do momentu wykonania przez przenośnik prawie pełnego obrotu.
WENTYLATOR PPZ-7,5-WNT


Aktywna wentylacja ziarna polega na przetłaczaniu przez warstwę ziarna znacznych ilości powietrza. Zabieg ten, prowadzony w odpowiednich warunkach atmosferycznych, powoduje schłodzenie oraz dosuszenie ziarna składowanego w silosie. Konstrukcja oraz parametry wentylatora PPZ-7,5-WNT są dostosowane do współpracy z silosami o wielkości od BIN10 do BIN100W. Wentylator wyposażony w koła jezdne może być z łatwością stosowany do obsługi kilku silosów.

Zabiegi wentylacji ziarna należy prowadzić przez cały czas jego magazynowania. Należy zadbać o to, aby przepływające powietrze miało jak najniższą wilgotność względną. Powietrze takie ma wówczas dużą zdolność wchłaniania wilgoci od ziarna. W przypadku wysokiej wilgotności względnej powietrza zaleca się zastosowanie elektrycznej nagrzewnicy powietrza typu NG-310.NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE NG310


Nagrzewnice NG stanowią dodatkowe wyposażenie silosów BIN. Przeznaczone są do podgrzewania powietrza wykorzystywanego w procesach niskotemperaturowego dosuszania ziarna. W zależności od mocy zainstalowanych grzałek oraz od ilości przepływającego powietrza nagrzewnica pozwala podgrzać powietrze od 2 do 8oC. Tak niewielki wzrost temperatury powoduje znaczne obniżenie wilgotności względnej powietrza. Powietrze o niskiej wilgotności względnej ma zdolność przejmowania wilgoci od wilgotnego ziarna składowanego w silosach. Standardowa nagrzewnica przystosowana jest wyłącznie do współpracy z wentylatorem typu PPZ-7.5-WNT produkowanym przez BIN.

Nagrzewnice standardowo przygotowane są do współpracy z silosami, których wlot powietrza ma średnicę f310mm. W innym przypadku niezbędna jest adaptacja nagrzewnicy do właściwego wlotu powietrza zainstalowanego w silosie.WIELOPUNKTOWY POMIAR TEMPERATURY W SILOSIE


W celu zwiększenia bezpieczeństwa przechowywania zboża w silosie BIN oferuje wielopunktowy termometr STW-100, dzięki któremu możemy zmierzył temperaturę ziarna w całej objętości silosu.

SILOTERMOMETR STW-100 zbudowany jest z dwóch podstawowych zespołów: czytnika i sondy. Czytnik to wygodne urządzenie posiadające duży i wyraźny wyświetlacz, na którym użytkownik odczytuje wartość temperatury na poszczególnych czujnikach sondy pomiarowej. W drugiej linii wyświetlacza można odczytać maksymalną temperaturę w silosie. Czytnik jest wyposażony w gniazdo służące do podłączenia sondy pomiarowej.

Sonda pomiarowa zbudowana jest z czujników temperatury rozmieszczonych na jej długości co 1m. Czujniki są zamocowane do liny stalowej, której jeden koniec jest przystosowany do zamocowania w dachu silosu. Wszystkie czujniki są połączone za pomocą przewodu elektrycznego, który jest wyprowadzony poza silos i zakończony wtyczką przyłączeniową służące do podłączenia czytnika temperatury.MODUŁ KONTROLI SILOSU MKS-100


Moduł kontroli silosu to urządzenie przeznaczone do montażu w silosach typu BIN i pełniące funkcję kontrolną oraz zabezpieczającą. MKS-100 kontroluje i informuje użytkownika o tym, czy włazy do silosu są zamknięte oraz o maksymalnym dopuszczalnym napełnieniu silosa materiałem składowanym. Urządzenie ma możliwość przyłączenia innych maszyn i urządzeń rozładowczych i załadowczych z funkcją ich kontroli oraz wyłączania przez co stanowi zabezpieczenie silosu przed postępem do wnętrza silosu podczas załadunku, rozładunku lub wentylacji, a także zabezpiecza silos przed nadmiernym napełnieniem przez wyłączenie w odpowiednim czasie urządzeń załadowczych. Moduł zabezpiecza przed niezamierzonym załadunkiem silosu podczas, gdy którykolwiek z włazów jest otwarty pomogłoby doprowadzić do przedostania się materiału poza silos. Czytelny i intuicyjny panel wyposażony w sygnalizację świetlną dostarcza użytkownikowi niezbędnych informacji bez konieczności posiadania specjalnej wiedzy i umiejętności.