Dział sprzedażyKontaktAutoryzowany dealer


BIN

silos

MIESZALNIK PASZ


Mieszalnik przeznaczony jest do sporządzania sypkich (suchych) mieszanek paszowych dla wszystkich zwierząt hodowlanych. Mieszalnik jest przygotowany do wspłópracy z rozdrabniaczem bijakowym ssąco-tłoczącym typu H965/1. Mieszalnik składa się ze stalowego płaszcza z lejem o kącie nachylenia 65o, osadzonego na trójkątnej podstawie. Wewnątrz płaszcza zamontowano spiralny przenośnik w układzie pionowym, który wielokrotnie transportując załadowany materiał od dna ku górze powoduje szybkie i równomierne wymieszanie.


Standardowo mieszalniki przystosowane są do górnego odprowadzania pyłów, jednak na etapie zamawiania można zmienić na odpylenie boczne bez żadnych dodatkowych kosztów.


Podstawowe dane techniczne mieszalników pasz


  H-048 H-48+ H-048/1 H-48/2 MS-1000
Pojemność użytkowa 1 2000 2500 3000 4000 2000
Ładowność kg 1000 1250 1500 2000 1000
Wysokość całkowita m 2,73 2,98 3,23 3,73 2,71
Średnica m 1,51 1,51 1,51 1,51 1,44
Moc silnika kW 2,2 2,2 2,2 3,0 1,5
Średnica ślimaka mm 260 260 260 260 200
Czas mieszania min 20 20 20 20 20
Powierzchnia filtrów m2 5,6 5,6 5,6 5,6 3,6
Masa kg 240 260 280 310 190


DOZOWNIK TECHNOLOGICZNY (WAGA)


Dozownik technologiczny służy do odmierzania ilości produktu (np.: śruty) w mieszalniku pasz sypkich będącego integralną czśćcią ciągu technologicznego składającego się z dozownika, mieszalnika i rozdrabniacza. Zastosowanie dozownika pozwala na uzyskanie parametrów produktu końcowego co do masy i składników według założeń procesu technologicznego przygotowania pasz. Urządzenie przeznaczone jest do wykorzystania w gospodarstwach indywidualnych oraz własnych mieszalniach pasz gospodarstw i ferm hodowlanych. Dozownik nie posiada prawnej legalizacji wag, zatem nie momoze służyć jako urządzenie odmierzające w transakcjach handlowych.

Dozownik technologiczny jest wyposażony w sygnalizację dzwiękową która informuje osobę obsługującą o osiągnięciu założonej uprzednio porcji śruty wewnątrz mieszalnika.ROZDRABNIACZ BIJAKOWY


Rozdrabniacz bijakowy ssąco-tłoczący służy do rozdrabniania ziarna zbóż i nasion roślin strączkowych. Możliwość wymiany sit o różnych wielkościach szczelin umożliwia uzyskanie śruty w szerokim zakresie rozdrobnienia.

Rozdrabniacz jest przygotowany do współpracy z mieszalnikiem pasz, pojemnikami paszowymi POJ-PASZ oraz silosami typu BIN. Zastosowanie sit szczelinowych i wentylatora wymuszającego przepływ powietrza przez komorą rozdrabniacza oraz wprowadzenie innych szczegółów konstrukcyjnych pozwoliło uzyskać wysoką wydajność procesu rozdrabniania, możliwość pobierania zboża z dużych odległości, poprawę jakości śruty poprzez obniżenie jej temperatury i zawartości frakcji pylistych, co jest korzystne z punktu widzenia efektów żywieniowych. Zastosowanie rozdzielaczy na przewodach ssących umożliwia pobieranie rozdrabnianego materiału kolejno z kilku źródeł.


Parametr H965/1
Typ silnika Sg160M-2A
Napięcie znamionowe [V] 400
Natężenie znamionowe [A] 20,9
Moc silnika [kW] 11
Obroty silnika [obr./min] 2930
Rodzaj sit szczelinowe
Wydajność (rozdrabnianie pszenicy: szczeliny 2,0mm długość ssania 20m) 1000 kg/h
Wysokość szczelin w sitach do wyboru 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0
Wymiary (bez przewodów) dł./ szer./ wys. [mm] 1018 / 610 / 818
Masa [kg] 230


POJEMNIKI PASZOWE


Pojemniki paszowe POJ-PASZ służy do magazynowania mieszanek paszowych o gęstości nie przekraczającej 750kg/m3. Mogą być stosowane pojedynczo lub w zestawie po kilka sztuk. Poprzez zastosowanie podwyższenia POJ-PASZ+750 można zwiększyć pojemność użytkową pojemnika paszowego z 1600 litrów do 2350 litrów, dzięki czemu użytkownik ma możliwość indywidualnego dopasowania całego zestawu do swoich warunków i potrzeb.

Pojemniki paszowe przystosowane są do załadunku i rozładunku za pomocą uniwersalnych przenośników spiralnych UPS-78 produkcji BIN Sp. z o. o. Dopuszczalne są też inne metody napełniania i opróżniania jak np. załadunek rurami spadowymi, rozładunek grawitacyjny itp.


Charakterystyka pojemnika POJ-PASZ

Typ pojemnika paszowego POJ-PASZ1600 POJ-PASZ1600 + POJ-PASZ+750
Szerokość całkowita 123cm 123cm
Długość całkowita 123cm 123cm
Wysokość całkowita 256cm 312cm
Dopuszczalne obciążenie 1200kg 1750kg
Objętość całkowita komory 2000dm3 2750dm3
Objętość użytkowa komory 1600dm3 2350dm3
Średni kąt nachylenia płaszczyzny leja 56o 56o
Zalecany sposób załadunku UPS-78 UPS-78
Zalecany sposób rozładunku UPS-78 UPS-78