Dział sprzedażyKontaktAutoryzowany dealer


BIN

silos

Na indywidualne zamówienie projektujemy i wykonujemy kompleksowe instalacje do magazynowania i przechowywania zbóż na bazie silosów BIN. Najbardziej popularne s± dwa układy magazynów zbożowych: tzw. gniazdowy i szeregowy.

Jednak mimo podobieñstwa niektórych rozwi±zañ magazynów do każdego układu podchodzimy indywidualnie.

Układ gniazdowy charakteryzuje się centralnie umiejscowionym przenośnikiem kubełkowych, służącym do załadunku silosów oraz środków transportu. Daje on możliwość rotacji zboża w obrębie magazynu oraz wydanie go na zewnątrz. W tego typu układzie wymagana jest względnie najmniejsza wysokość przenośnika kubełkowego do grawitacyjnego załadunku silosów.Układ szeregowy stosuje się zazwyczaj w przypadku gdy nie dysponujemy dostatecznie dużą ilością miejsca do zastosowania układu gniazdowego. Tego typu układ stwarza konieczność instalacji odpowiednio wyższego przenośnika kubełkowego - do załadunku grawitacyjnego lub zastosowania dodatkowo przenośników ślimakowych - do załadunku mechanicznego.